Har over 35 mill. i overskudd på tre år

For tredje år på rad kan Rennebu kommune vise et årsregnskap med rekordoverskudd.

Mye av den økonomiske oppturen i Rennebu forklares med godt samarbeid mellom politikere og administrasjon, her representert ved kommunedirektør Per Øivind Sundell (t.v) og ordfører Ola Øie.  Foto: Jan Inge Flå

Siste nytt

Kommunedirektør Per Øivind Sundell presenterer mandag årsregnskapet for Rennebu kommune. Dette viser et regnskapsmessig mindreforbruk, altså et overskudd, for 2020, på hele 13,2 millioner kroner.