– Må doble ergoterapi-tilbudet

Leder i lokallaget i Norges handikapforbund, Eirik Lien, kritiserer politikerne i Oppdal for ikke å styrke ergoterapi-tilbudet i kommunen.
Siste nytt

Leder i handikapforbundet i Oppdal, Eirik Lien, er oppgitt over at politikerne valgte å ikke sette av nok penger til å styrke denne ressursen da de vedtok budsjettet like før jul.

Følgelig har kommunen også i 2021 kun én ergoterapoeut-ressurs tilsvarende 1,3 årsverk. Det i en kommune som har 7000 innbyggere, mens Folldal kommune, med sine 1516 innbyggere, har én ergoterapeut på fulltid.

Eirik Lien mener en dobling av antallet ergoterapeuter i Oppdal vil bli rimeligere for kommunen enn om de fortsetter som i dag.

–Ved å styrke ressursen kan folk bo lenger hjemme og samtidig frigjøre hjemmetjenesten, påpeker han og mener at det i en tid med betydelig utvikling innenfor det som går på såkalt velferdsteknologi, er mye å hente.

Flest mulig

Selv om Lien, som selv er kraftig bevegelseshemmet, også for sin egen del gjerne kunne tenkt seg å få litt mer hjelp til å fungere best mulig i hverdagen. Han peker på at det er mange som ville nytt godt av en styrking av ergoterapitilbudet.

Han stiller seg derfor bak det som er kommet av innspill også fra ergoterapeutenes egne rekker og anmoder politikerne om å omgjøre vedtaket til våren.

I årene som kommer blir hverdagsmestring, habilitering og rehabilitering bærebjelken i kommunale tjenester. Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder – og dette lønner seg for kommunen, mener Tori Almaas og Mariette Gjerde, henholdsvis leder og styremedlem i Norsk Ergoterapeutforbund region Midt, i et leserinnlegg i OPP 22. desember.

– En ergoterapeut koster kanskje like mye som en institusjonsplass i året, men en ergoterapeut kan samtidig utsette eller forhindre mange institusjonsinnleggelser i løpet av ett år, skriver de to og viser til at dette fremgår av Oppdal kommunes egne beregninger, der en styrking av tilbudet vil føre til en besparelse på 1,6 millioner årlig.

– En styrking som vil høste inn tre ganger sin egen pris, hadde vært godt for sparegrisen, påpeker Almas og Gjerde.