Ledighet under fylkessnittet

Både i Oppdal og Rennebu er ledigheten betydelig under fylkesledigheten, som nå går opp.

  Foto: GORM KALLESTAD

Siste nytt

I årets andre uke er det registrert 8 629 helt ledige i Trøndelag, som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg er 4 326, eller 1,7 prosent, delvis ledige, mens 920 arbeidssøkere er i tiltak.

Samlet sett er altså 13 875, eller 5,6 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som helt, eller delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 995 flere enn det var i midten av desember.

I Oppdal og Rennebu er ledigheten derimot stabil og godt under fylkessnittet. I alt 78 oppdalinger og 25 rennbygg er helt ledige, dette utgjør 2,3 prosent av arbeidstyrken i begge kommunene, som er noe opp fra før jul.

Men samtidig går antallet delvis ledige ned. 62 oppdalinger og 15 rennbygg er delvis ledige, og det er en nedgang fra før jul, og utgjør 1,7 og 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Totalt er det altså 4,0 prosent i Oppdal og 3,5 prosent i Rennebu som er helt eller delvis arbeidsledige i årets andre uke. Totalt er det faktisk to færre helt eller delvis ledige i Oppdal og Rennebu.

– Utviklingen har klar sammenheng med smittevernstiltakene regjeringen iverksatte etter nyttår. Spesielt skjenkeforbudet, og restriksjoner i forbindelse med ulike arrangement, har gjort at en del virksomheter har stengt dørene. I tillegg opplevde flere trønderske kommuner i løpet av julehøytiden at smittetrykket økte, som krevde lokale tiltak, sier May Beate Haugan, fungerende direktør i NAV Trøndelag.