Julefeiring ga ingen ny smitte

Flere tusen hyttegjester i jule- og nyttårshelga til tross, det er ikke registrert ny koronasmitte i Oppdal etter nyttår.

Geir Arild Espnes i Oppdal i romjula da mange tusen tilreisende feiret jula i bygda.   Foto: Morgan Frelsøy

Siste nytt

Det er ikke registrert nye smittede av covid 19 i Oppdal denne uken. Det ble mandag testet 55 personer. Av disse var ca. halvparten lokalbefolkning og halvparten arbeidsinnvandrere, heter det i pressemelding fra Oppdal kommune tirsdag kveld. Dermed er det ikke oppdaget ny smitte verken i Oppdal eller Rennebu etter at særlig Rennebu hadde stort smitteutbrudd i desember.Som OPP skrev søndag er to arbeidsinnvandrere i Oppdal i isolasjon etter at de testet seg på Gardermoen på vei tilbake fra utlandet til arbeid i Oppdal. En er bekreftet smittet, en annen er usikker og får bekreftet ny test i kveld eller i morgen.

I forbindelse med jul- og nyttår var det mange tilreisende til Oppdal, mange tusener tilbrakte ferien på Oppdals nesten 4000 hytter.

«Så langt ser det ut til at dette ikke har ført til økt smitte i Oppdal, noe som tyder på at alle, både tilreisende og innbyggerne våre er flinke til å overholde smitteverntiltak.», slår ordfører Geir Arild Espnes fast i pressemeldingen.

Ikke munnbindpåbud

Det er fortsatt mye smitte i kommunene rundt oss, og det er derfor viktig at vi fortsetter å overholde disse tiltakene. I helgene fremover må vi regne med at flere vil komme til Oppdal, både våre fritidsinnbyggere og andre tilreisende.

Koronagruppen har mottatt flere innspill på at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene, heter det i pressemeldingen. Slik smittesituasjonen er nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men anbefaler alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene.

100 arbeidsinnvandrere

Sentrale myndigheter har opprettet et innreiseregistreringssystem som gir oversikt over hvor mange som kommer til Norge. Her kan man også se hvor mange som kommer til Oppda. Siden 1. januar er det registrert i overkant av 100 personer som har meldt at de har oppholdsadresse i Oppdal. Dette er i all hovedsak personer som kommer til Oppdal for å arbeide.Økt innreise til Oppdal betyr at det også er en økt fare for smitte. Det er derfor viktig at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for at karantenereglene overholdes, heter det i pressemeldingen.

Karantene på egnet oppholdssted

Etter å ha konferert med Helsedirektoratet og statsforvalteren i Trøndelag ønsker koronagruppen å presisere innholdet i bestemmelsen om innreisekarantene som fremgår av covid 19-forskriften § 5. Her er hovedregelen at alle som kommer til Norge skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder imidlertid ikke for personer som kommer til Norge for å arbeide og som ved innreise dokumenterer at arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Personer som kommer til Oppdal skal ved slik innreisekarantene ikke dele oppholdssted med andre som er i karantene, de kan heller ikke ha felles oppholdsrom hvor de oppholder seg. Det er kun personer som kommer til Norge og er fra samme husstand som kan dele oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan heller ikke arbeide på en arbeidsplass der andre oppholder seg de 10 dagene de er i karantene. Det er den enkelte arbeids- eller oppdragsgiver som er ansvarlig for å legge til rette slik at de som kommer til Oppdal for å arbeide har tilfredsstillende oppholdssted for å gjennomføre karantene.

Det presiseres også at alle som kommer til Norge og er i innreisekarantene skal ta en test snarest mulig og senest innen 24 timer etter ankomst til Norge.