Oppdal / Rennebu: Rapporten fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser at fosterbarn får for lite tilsyn. Hele 210 av 465 fosterbarn i fylket fikk færre tilsynsbesøk enn de har krav på i første halvdel av 2014.

Rettigheter

– Fosterbarn skal ha minst fire tilsynsbesøk årlig. I spesielle tilfeller er det tilstrekkelig med to besøk, forteller seniorrådgiver Berit Hågensen i Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling

– Det er kommunen som fosterbarnet bor i som har ansvaret for barnet.

Skryt til Oppdal

Oppdal er sammen med Klæbu de eneste kommunene i fylket som følger lovkravet.

– I Oppdal og Rennebu er det det fortsatt bare velstand, forteller Hågensen.

– Det er kun noen få barn i Rennebu som ikke får lovmessig tilsyn.

– Vi ser at samarbeidet mellom Oppdal og Rennebu fungerer godt, og gir en mer robust tjeneste. I tillegg har de et bra system som fungerer og riktige prioriteringer, avslutter Hågensen.