OPPDAL: Mandag kveld hadde aksjonærer i Destinasjon Oppdal møte hvor de ble presentert forslaget til forlik med Kari Toftaker i et forsøk på å legge arbeidsrettssaken død.

Det ble vedtatt på møtet at styret skulle jobbe videre for å oppnå forlik innenfor de rammer som opprinnelig ble satt av aksjonærene.

- Vi skal jobbe videre med det forslaget og sender en formulering til motparten med noen få justeringer, sier fungerende styreleder Heidi Hokseng.

Destinasjon Oppdal er imidlertid avhengig av midler for å kunne inngå et forlik og sikre videre drift. Da er det opp til bidragsytere og aksjonærer å komme med aktivitetsbidrag, slik de også ble oppfordret til på møtet for fem dager siden.

- Vi trenger bidrag for å bære selskapet videre, slår Hokseng fast, som forteller at de har en kort frist å jobbe ut i fra.

Det positive er at det var flere bidragsytere på kveldens møte, og ifølge Hokseng ser de lyst på å betale sin andel.

Blir det ikke noe forlik blir det arbeidsrettsak i Oppdal rådhus tirsdag, onsdag og torsdag neste uke.