OPPDAL: Selv om Frp nå freder dagens skolestruktur, har ikke John Gisnås sluppet helt taket på forslaget fra skoledebattens begynnelse om å bygge ny skole nord for sentrum og legge ned flere av de andre.

– Jeg tror fortsatt det rent økonomisk vil være av de beste løsningene for Oppdal kommune. Det er noe vi kan se på igjen senere. Med nye tomter på Bjørkmoen vil det komme mye ny bebyggelse nord for sentrum. Det kan gjøre at vi må se på hele skolestrukturen igjen.

Lytter til folket

I dag kan folket ved Drivdalen og Lønset skoler puste lettet ut. Det skjer etter nøye vurderinger i partiet, som sier de har lyttet til folkets røst.

– I en spørreundersøkelse var det bare 12 prosent som ville legge ned kretsskoler. Da er det utrolig mange som vil beholde dagens struktur. Vi må lytte til folket.

Gisnås har de siste månedene stått sammen med opposisjonen for øvrig i kritikken av prosessen i denne saken, og har tatt til orde for utsettelse. Dette er likevel ikke alene årsaken til at han nå går bort fra den i utgangspunktet nedleggingsvillige linjen.

– Det er for tidlig ennå. Tenk bare på arbeidet framtidsverkstedene er i gang med. De må få komme i gang skikkelig. Jeg er veldig spent på hva de kan få til.

Følger med elevtallet

Gisnås freder likevel ikke skolene i uoverskuelig framtid.

– Det kan jo skje noe slik at vi innen fire år ser at det for eksempel er så lite elever på Drivdalen at de ikke kan fortsette. Da må vi se på det, sier Gisnås, og understreker at dette er et eksempel.

– Hvor få elever snakker dere da om?

– Om de kommer mye under 30 må vi se på det.

Drivdalen skole har i dag 46 elever, og vil ifølge prognosene holde seg over 35 i årene framover.

Trodde splitting var ulovlig

– Lønset skole har i dag 27 elever, men de vil dere beholde?

– Lønset ligger spesielt til, med tanke på transport.

På gårsdagens gruppemøte ble muligheten for å beholde småtrinnet på Lønset og flytte mellomtrinnet til Midtbygda diskutert. Ifølge Gisnås ble det opplyst at dette ikke var tillatt. Det stusset han selv på, og påstanden medfører neppe riktighet siden dette var et av alternativene i skolebruksplanen. Det er imidlertid en løsning innbyggere på Lønset har gitt uttrykk for at de ikke ønsker seg.

Har ikke pengene

Når skolene nå synes trygget legger det økt press på å finne midler for å få budsjettet i balanse. Rådmannens forslag til handlingsplan legger opp til en netto besparelse på 800.000 kroner i 2013, 2,7 millioner kroner i 2014 og 3,8 i 2015 og videre.

Gisnås har ikke løsningen.

Han stiller likevel blant annet spørsmål ved om investeringsbehovet på Drivdalen skole er reelt.

– Det er jo snakk om at de har gjort så mye på dugnad at det ikke vil være behov for alle de 13,5 millionene vi bevilget i fjor.

Skolebruksplanen behandles onsdag. Formannskapet behandler handlingsplanen 24. mai. Gisnås vil ta det første først, og bruke den neste uken på å finne pengene.

Etter at Krf snudde og Frp sto fram som en tydelig joker i skoledebatten har trykket økt fra folket.

– Mange har ringt og sendt epost. Vi har fått mange henvendelser. Nå vil vi stå fram som et ansvarlig, politisk parti som ikke holder på med noe tull. Vi føler at vi har gjort et riktig valg.