DRIVA: Ovenfor UP-patruljen ga mannen utrykk for at førerkortbeslaget kunne gi ham store vanskeligheter med å få gjort en god jobb i tiden som kommer. Han er avhengig av bil for å komme seg rundt til bedriftene han eier og leder.

Fire andre sjåfører ble ilagt forenklet forelegg i den samme kontrollen. To av disse passerte kontrollpunktet i 82 km/t. En av disse var en dansk trailersjåfør. Hans unnskyldning var at han ikke hadde kjørt strekningen tidligere og visste derfor ikke hav fartsgrensen var på stedet.