RENNEBU:Det dreier seg om store tall når en kommune er i et kundeforhold med en bank. Kommunen vil til enhver tid ha mellom 30 og 40 millioner kroner stående i banken, og hver måned vil fem-seks millioner i lønninger passere banken. Det aller meste skjer imidlertid elektronisk, så svært mye fysisk arbeid følger det ikke med avtalen.

Rennebu kommune har fulgt med som kunde fra Rennebu sparebank gjennom flere sammenslåinger og navneendringer til SpareBank1 Midt-Norge. Når kommunen nå skifter til ny bank, skjer det etter en anbudsrunde der det forelå seks seriøse tilbud. Etter råd fra Kommunalbanken, falt valget altså på Meldal Sparebank.

Banksjef Odd Bjørnli gir uttrykk for at han er svært fornøyd med å få Rennebu kommune som kunde.

– Rennebu er et satsingsområde for oss. Det innebærer at vi også er i ferd med å ansette en egen medarbeider som skal jobbe spesielt med Rennebu, sier Bjørnli.

På spørsmål om det er lenge til Meldal Sparebank etablerer egen avdeling i Rennebu, røper han at tanken er tenkt, men at det ikke foreligger planer om noe slikt.

– Vi foretrekker å bygge stein på stein, så får vi se hva som skjer, sier banksjefen.

Les mer i Opdalingen torsdag