Håndplukket videreføres som prosjekt i to nye år. De 15 prosjektdeltagere er en kombinasjon av syv nye deltakere av året og åtte deltakere som allerede har vært med i én prosjektperiode. De Håndplukkede er ekte og autentiske steder der en kan oppleve kultur og norske tradisjoner på en ny og spennende måte. De har alle sin egenart og sjel, og det stilles strenge krav til kvalitet i alle ledd, der både stedets egenart og personlighet, vertskapet, møtefasiliteter, aktiviteter og kulinariske opplevelser vektlegges. – Å bli Håndplukket er en hedersbevisning og disse små perlene representerer noe av det beste tilbudene Norge kan by på innen kurs og konferanser, sier direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin. Håndplukket er et nettverksprosjekt for særegne og annerledes kurs og konferansesteder som skreddersyr møter og incentivreiser for bedrifter. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom Landbruket og Innovasjon Norge, og målet er å gjøre disse stedene bedre kjent og medvirke til økt salg og bedret lønnsomhet for den enkelte bedrift. - Dette skal være et faglig nettverk der medlemmene kan videreutvikle og profesjonalisere seg, og samtidig utveksle erfaringer, sier prosjektleder Ingrid Nernæs. De 15 Håndplukkede bedriftene som er med i prosjektet fra 2007 er:Bortistu Gjestegard Finvåg Færsnes Gjestegård Harahorn Helgaker Gård Knutholmen Lien Fjellgard Mo Laksegard Maarud Gaard Petrines Gjestgiveri Rundhaug Gjestegård Sem Gjestegård Sygard Grytting Utistu Walaker Hotel Bedriftene kan være med i prosjektet i maksimalt fire år, og de som har deltatt i to prosjektperioder går naturlig ut, og gir andre bedrifter anledning til å delta. Disse refereres da til som tidligere Håndplukket. For mer informasjon om Håndplukket: Fakta om HåndplukketEt samarbeid mellom Landbruket og Innovasjon Norge Prosjektet startet opp i 2002 med 11 deltakere der særegne og spennende landbrukstilknyttede produkter av høy kvalitet skulle fremmes Prosjektet ble besluttet forlenget i to nye år, fra 2005-2006, med sterkere fokus på mat og matopplevelser Det er besluttet å forlenge prosjektet med to nye år, fra 2007-2008 Håndplukket vektlegger steder med gode møtefasiliteter, et vennlig vertskap med fokus på service, varm atmosfære, spennende aktiviteter og mat av høy kvalitet – gjerne basert på lokale råvarer Nettverket passer for småskala reiselivstilbydere med produkttilbud rettet mot bedriftsmarkedet Formålet er å utløse økt bruk av de beste tilbudene for, kurs, møter og incentivreiser i Norge www.visitnorway.no/handplukket