Pilegrimsleden er blant de sju nye pilotprosjekter i verdiskapingsprogrammet for kulturminner, som miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte i går. Ove Karlsvik

Dette er en av hovedsatsingene i Regjeringens kulturminnepolitikk.

– Dette er spennende prosjekter som representerer kulturelt mangfold og geografisk spredning. Prosjektene skal bidra til at kulturminner blir satt i stand slik at de gir grobunn for ny kunnskap og nye opplevelser. Kulturminner er viktige ressurser i lokalsamfunnet, sier Bjørnøy.

Miljøverndepartementet har bevilget 9 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet for neste år. I tillegg vil 9 millioner kroner bli bevilget over Kulturminnefondets budsjett. Ved tildelingen av pilotprosjekt er det en forutsetning at det utløses midler lokalt.