OPPDAL: Spesialrådgiver Jan Kåre Husa og ordfører Ola Røtvei tok turen til Luftfartstilsynet for å ha et arbeidsmøte torsdag denne uken. Utgangspunktet for møtet er spørsmålet om hva slags type fly som kan tas ned på Fagerhaug flyplass.

– Luftfartstilsynet skal i neste uke se nærmere på mulighetene for flyplassen, sammen med Avinor, forteller Husa.

Hvilke fly

Kommunen skal nå som oppdragsgiver forsøke å få en grundig utredning.

– Vi må få en beregning på plass.

Oppdal kommune og Midtnorsk Fly- og luftsportssenter fikk i november 2005 en rapport fra Rolf Grimsrud ved Airnavcon, som konkluderer med at det ikke er mulig å få til landingsminima for flygruppe C, blant annet Boeing 737. For høye værminima vil mest sannsynlig føre til for mange kansellerte turer, og dermed vil mest sannsynlig ingen charterselskaper satse på Oppdal Fagerhaug flyplass som reisemål.

Gjeldende regelverk

Da flyplassen ble bygget, var det med tanke på senere utvidelse. Derfor mener kommunen at det bør være mulig å få til dette, etter de beregninger som ble gjort den gangen.

Oppdal kommune vil nå ta kontakt med Grimsrud, for å finne ut hvilket grunnlag beregningen for Fagerhaug er basert på.

– Vi må først arbeide med å se på hvilke fly vi kan ta ned, sier Røtvei.

– Først da kan vi ta stilling til hvordan det kan se ut på bakken.