Ingen personer kom til skade i forbindelse med bilbrannen på Rv3, men både bil og last ble totalskadet. Uhellet forårsaket også at det ble vel halvannen time stopp i trafikken forbi brannstedet.I følge politiet kjørte traileren av veien og inn i fjellveggen før den kom i brann. Føreren kom se uskadd ut av kjøretøyet. Det var nysnø på veien da utforkjøringen skjedde. Rennebu brannvesen kom raskt til ulykkesstedet og skumla området.Traileren var hovedsakelig lastet med flislim og primer. Det vil si at det var en svært brennbar last, men ifølge politiet ikke av en slik kategori at det skulle vært merket som farlig last. Vitner skal ha observert en eksplosjon i bilen mens det brant. To og en halv time etter at uhellet skjedde, var det fortsatt kraftig røuykutvikling i det utbrente kjøretøyet. Dessuten brant det fortsatt på et punkt i skrenten ovenfor selve brannstedet, noe som kunne tyde på at brennbart stoff var spredd i området ovenfor bilen.