Knut Aursand (60) blir fabrikksjef ved Nortura Malvik. Sammen med seg får han Sondre Halseth (37) som driftssjef ved fabrikken.

Knut Aursand (60) er i dag fabrikksjef ved Nortura Fosen, mens Sondre Halseth(37) er fabrikksjef ved Nortura Oppdal. Begge de to fabrikkene legges ned når Nortura Malvik er i drift.

Knut Aursand får ansvar for å forberede, lede og organisere den nye fabrikken i en svært krevende oppstartsfase. Sondre Halseth får ansvar for å forberede drift og lede slakting og skjæring av storfe og småfe på fabrikken.

– To meget erfarne og dyktige medarbeidere har fått ansvar for den nye fabrikken på Malvik. Vi har valgt en løsning som er tilpasset de store lederutfordringer som det er å starte en helt ny fabrikk. Aursand får ansvar for å etablere, organisere og planlegge fabrikken og går samtidig inn i styringsgruppa for den videre utbygging av Malvik- prosjektet. Sondre Halseth vil ha som hovedoppgave å drifte skjæring og slakting etter oppstart, sier direktør Ivar Råstad i Nortura Drift.