FU i Sør- Trøndelag har i dag bevilget kr 660 000.- i tilskudd til bredbåndsdekkning bl. a for å dekke opp ”hvite flekker” i bredbåndsnettet i Rennebu.

Dette er en del av den nasjonale bredbåndsambisjonen ” Full BREDDE” og målet for dette prosjektet er å fullføre bredbåndsdekningen i Rennebu.

Samtlige husstander, og evt næringsliv, som ikke har bredbånd, skal med dette få et tilbud om bredbånd med tilstrekkelig kapasitet.

-Jeg er glad for at fylkeskommunen med dette tilskuddet og gjennom samarbeide med kommunen og lokale aktører, kan bidra til å nå målet om ”Full Bredde” i Rennebu, sier Fylkesvaraordfører Arne Braut.

FAKTISKE OPPLYSNINGER

Rennebu kommune skal bygge ut bredbånd i følgende områder:

Område

Ramlo, Grindal

Rennebuskogen

Gisnåsen

Berkåk vest

Total utbyggingskostand for 266 aksesser er på kr 1 320 000,-.

Av dette søkte kommunen opprinnelig om kr 880 000,- i støtte (66%).

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har som en norm ligget på 50% dekning de totale kostnadene.

Grunnet dette anbefales det et tilskudd på kr 660 000