OPPDAL: Avslaget kommer på bakgrunn av at budsjettposten for disse arrangementene ble borte da Kommestyret under budsjettbehandlingen påla enheten Plan og forvaltning å finne inndekning på 150.000 kroner til økt ramme for «Ungdom i jobb».

Det står imidlertid tre hundre tusen kroner på kontoen «Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelser», men rådmannen finner ikke å kunne tilrå at denne kontoen brukes, da beløpene det søkes om er relativt høye.

Rådmannen tilrår derfor at formannskapet avslår søknaden om støtte til arrangement i 2010 på grunn av manglende midler.

Disse har søkt:

Oppdal Curlingklubb - NM senior samt nasjonal turnering for yngre junior og barn (18 -21. mars)

Søknadssum: kr. 45.000

Oppdal idrettslag alpingruppa - Telenorlekene, landsfinale for 12-13 år (24. - 28. mars)

Søknadssum: kr. 50.000

Aktivum Midt-Norge - Vinterfest i Oppdal (25.-28.februar)

Søknadssum: kr. 20.000 i garanti