Undersøkelse: Barn skader seg oftest på skolen

foto