Kraftige vindkast i vente, ber byggefirma sikre før nytt uvær