Ruster opp nasjonale turistmål for 8,8 millioner

foto