Her har vannet flommet inn i boligfeltet siden 80-tallet. Nå krever Jostein og naboene en løsning

foto