Skal spørre over 100 000 sør-trøndere om koronatiden