Ruster opp midt-norsk jernbane for 12 milliarder

foto
Geir Arild Espnes tar imot det første SJ-toget på Oppdal stasjon 8. juni 2020. Foreløpig må oppdalsordføreren vente på investeringer ved Oppdal stasjon.