foto
Å kaste med lasso på den samiske måten er en krevende øvelse. Konsentrasjonen er på topp for å treffe målet. Foto: Tore Brendryen

Kaster seg over samisk kultur