Håper å få til et kulturskoleløft på landsmøtet

foto