Fylkesmannen godkjenner ekspropriasjon av Gjevilvassvegen