Spis-konsernet som er Norges nest største kjøttforedlingsbedrift satser stort i samarbeid med de øvrige private aktørene i Trøndelag. SPIS og de private slakteriene i Trøndelag skal bygge nytt anlegg for slakting, skjæring og kjøttpakking under navnet Trønderslakt. Total investeringsramme er 125 mill.

Alle øvrige aktører i Trøndelag er invitert til samarbeid med SPIS gjennom deltagelse i Trønderslakt.

Etter en tids forhandlinger er det nå klart at tradisjonsrike familieslakterier tar imot invitasjonen. Det er undertegnet intensjonsavtale om samarbeid med Midt-Norge Slakteri AS, Slaktehuset Eidsmo og Dullum AS og Trondheim Slaktehus AS. Alle aktører planlegger å legge alle sine aktiviteter inn i Trønderslakt og legge ned dagens virksomheter.

Dermed ser årtier med intern kamp på den private kjøttsektor å være over og markante aktører samler seg om å samarbeide i nysatsningen Trønderslakt.

–Dette er en historisk begivenhet, uttrykker Leif Stråtveit, som er prosjektleder for SPIS sin satsning.

–Vi har satt oss klare mål om gjennom satsningen å være den klare andreaktøren i Kjøttmarkedet etter Gilde. Trønderslakt skal også sikre Spis konsernet en tryggere vareforsyning.

De nye anleggene vil bli de mest moderne i landet og bygges etter de strengeste hygieneforskrifter.

Når anlegget i Trøndelag står ferdig om et års tid forventer vi allerede fra starten å ha en slakte-og skjæremengde på 10.000 tonn som anlegget er prosjektert for.

– På rekordtid har vi gjort unna de fleste spørsmål som skal danne grunnlag for samarbeidet, fortsetter Stråtveit. –Lokaliseringsspørsmålet er blant de få ting som gjenstår noe som rett og slett skyldes at vi må få avklart noen reguleringsmessige spørsmål på enkelte av våre tomtealternativer før vi kan ta en endelig beslutning om lokalisering.

Det er tradisjonsrike aktører på kjøttsiden i Trøndelag som nå planlegger samarbeid.

Midt-Norge Slakteri AS ble etablert i 1994 av selskapene Levanger Slakteri AS og Inderøy Slakteri AS. Eierselskapene har historie helt tilbake til 1930-tallet og har hele tiden arbeidet med slakting og bearbeiding av kjøtt. Selskapet har i dag anlegg i Levanger (storfe), Verdal (gris) og Oppdal (storfe og sau/lam). Total slaktemengde er ca 7200 tonn.

Slaktehuset Eidsmo Dullum AS ble etablert i 2005 av selskapene Trondheim Slaktehus AS (33,33%), Eidsmo Slakteri AS (33,33%) og Dullum Slakteri AS (33,33. Eierselskapene og eierfamiliene har lang historie i bransjen, og har drevet i bransjen i flere generasjoner. Total slaktemengde er ca. 3500 tonn.

Trondheim Slaktehus AS driver i dag en betydelig nedskjæringsvirksomhet (storfe) i Fossegrenda i Trondheim.. Før etableringen av aksjeselskapet Trondheim Slaktehus AS har bedriften historie fra det gamle kommunale slakthuset på Brattøra som ble etablert i 1919.

Total nedskjæring ca. 4000 tonn.

.

Midt Norge Slakteri AS ledes av Ståle Gausen som også er styreleder i Kjøttbransjens Landsforbund. Han uttaler seg også med stor entusiasme om prosjektet som han betegner som et gjennombrudd for et lenge etterlengtet og nødvendig samarbeid innen den private kjøttbransje. Jeg er meget glad for det initiativ SPIS her har tatt uttaler Ståle Gausen. Gjennom at vi nå legger vår virksomhet inn i Trønderslakt er det helt i tråd med Midt Norge Slakteri AS sine egne strategi om å delta i større del av verdikjeden enn vi gjør i dag hvor vi i hovedsak driver med slakting. Dette skal bli bra for alle parter fortsetter Gausen som gleder seg til å komme i gang med samarbeidet i Trøndelag.

Hovedaksjonær og arbeidende styreformann i SPIS Jan Malme er også svært tilfreds med de avtalene som nå er undertegnet. Dette er for oss et langt skritt på veien mot trygg vareforsyning for SPIS konsernet. Vi arbeider også med et tilsvarende anlegg på Jæren.