RENNEBU: Onsdag var flere representanter fra Rennebu kommune i Oslo i møte med Det frivillige skyttervesen (DFS).

– Vi ønsker å starte opp et pilotprosjekt hvor skyting er en del av timeplanen som et tiltak for elever med utfordringer, forteller assisterende rådmann Lill Bøe.

Hun forteller at DFS var svært positive til prosjektet og at de ønsker å være med å bista med faglig kompetanse og midler.

– Alt sett under ett er jeg veldig fornøyd med utfallet av møtene vi har hatt. Vi har kun håpet på at de ville være interesserte, og det er kjempepositivt at de er ivrige til å være med, forteller Bøe.

Representanter fra kommunen og DFS besøkte torsdag utdanningskomiteen på Stortinget, og de fikk positive signaler.

Valgfag i skolen

Nå er skyting et valgfag i skolen, og Bøe forteller at alle plassene er opptatt.

– Skyting på innendørsbanen er en del av valgfaget fysisk aktivitet og helse, sier hun.

Bøe forteller at elevene får brukt sine ferdigheter på en annen måte, og de får raske tilbakemeldinger på innsatsen sin gjennom at de får vist skyteresultatene på elektroniske skiver med en gang de har skutt.

– Dette er veldig fint for elevene som ikke har den samme mestringsfølelsen i klasserommet, sier hun.

Det var Mona Isene som kom fram til dette prosjektet, tidligere skytterprinsesse. Hun fant et liknende prosjekt i Danmark som hadde vist seg å være svært vellykket.

– Vi har sett det danskene har gjort, og vi tror dette er noe som passer oss veldig bra, sier Bøe.

Pilotprosjekt

I første omgang er dette tenkt som et pilotprosjekt for 5. klasse og 9. klasse, hvor elevene skal følges over tid. Rennebu kommune skal nå inn i en søknadsprosess, hvor de blant annet må søke til Udir for å sette i gang dette som et forsøksprosjekt.

– Vi skal ha et møte etter påske og finne ut konkret hva vi skal gjøre i forbindelse med søknaden. Vi er usikker på hvor lang tid prosessen tar, men vi håper at vi kan starte opp prosjektet fra høsten av, sier hun.

Sporten skyting er godt utbredt i Rennebu, og det kan være et middel for mestring. Det er tenkt at instruktører fra skytterlagene skal være med å undervise, i tillegg til at pedagoger er med.

– I Danmark viste studien at elever som hadde problemer med konsentrasjonen, opplevde en mestring på skytebanen, som igjen ga et positivt utfall på skolebenken. Dette ønsker vi også å prøve, sier hun.