OPPDAL: Landets nesten hundre godkjente småfeklassifisører må hvert år gjennom fem prøver for å bli godkjent for et nytt år. Nortura sine tre klassifisører i Oppdal holder så høyt nivå at de samlet gir Nortura i Oppdal en klar førsteplass på Norgesrankingen.

– Vår «dårligste» i år, Paul Arne Nøstberg på 14. plass, har gjennom de sju siste årene vært landets jevneste og beste småfeklassifisør. Det sier litt om konkurransen og hvor lite det er som skiller de beste, sier en stolt avdelingsleder Sondre Halseth.

Klassifisørene gjør en viktig jobb både for produsenter og slakteri. Det er de som ser på slaktet, tar nødvendige prøver og på dette grunnlaget klassifiserer slaktet.

Til sammen gikk 93 småfeklassifisører opp til godkjenningsprøven i år.