OPPDAL: Branntilsynet ved Sagtunet forrige måned avdekket alvorlige brudd på brannvernlovgivningen. Kiwi er en av leietakerne i bygget.

– Vi i Kiwi er opptatt av at dette må være i orden og det har vi meddelt gårdeier, sier Per Gunnar Evjen som er drift- og etableringssjef i Midt Norge og Nord Norge.

Han presiserer at sikkerheten er ivaretatt i Kiwi sine lokaler.

– Vi har ingen problemer i våre lokaler. Nå forventer vi at ting blir ordnet opp også i resten av bygget, sier Evjen.