Det er uvanlig lite lam på det norske markedet.

Statens landbruksforvaltning åpner for import av lam og sau til nedsatt toll utover våren. Grunnen er at det er uvanlig lite lam på lager i det norske markedet. Tollen settes til kr 17,50 per kilo for import i perioden 19. februar til 29. april 2007.

Markedssituasjonen er preget av underdekning av ferske lam og minimalt lager av helt slakt av lam. På denne årstiden er det normalt underdekning av ferske lam, men det er unormalt at reguleringslageret kun er på 50 tonn helt slakt av lam.

SLF mener derfor det er grunnlag for å innrømme tollnedsettelser for lam for å holde markedsprisen som gjennomsnitt for året på nivå med målpris.

Norge har to importkvoter for lammekjøtt; en WTO-kvote og en kvote fra Island. WTO-kvoten er på 206 tonn, mens kvoten fra Island er på 600 tonn årlig.