OPPDAL: – Vi har kommet så langt at vi har ordre om pågripelse av personen. Politiførstebetjent Per Christiansen ved Oppdal lensmannskontor forteller at mannen vil bli etterlyst nasjonalt om man ikke snart får pågrepet ham. Det er politi i et annet politidistrikt som foreløpig håndterer pågripelsesforsøkene.

Christiansen vil ikke fortelle hvor i landet dette er.

Det skal være en ung mann det er snakk om.

Politiet har sendt inn en rekke prøver til undersøkelse, så som DNA og fingeravtrykk, og antar at mistankene vil bli atskillig styrket når de får svar på disse.

Sikre på flukt

– Dere vet ikke hvor han befinner seg. Er dere helt sikre på at han ikke var skadet og ute av stand til å gjøre rede for seg etter ulykken?

– Vi hadde to politihunder i søket, og to helikoptre, hvorav det ene hadde varmesøkende kamera. Han ble ikke observert i terrenget, men hundene fulgte sporene helt opp til tregrensa, og så rett ned igjen til like ved uhellstedet på RV70. Det er all grunn til å tro at han har fått transport herfra.

Christiansen legger til at hundeførerne i tillegg har uttalt at en skadet person ikke ville hatt mulighet til å bevege seg oppover i så bratt terreng så raskt som denne mannen har gjort.

Ingen er savnet

Politiførstebetjenten understreker at det heller ikke er kommet noen savnet-meldinger, noe som støtter teorien om at mannen kom seg bort.

– Hva kan mannen forvente seg blir tema når han treffer politiet?

– Det vil bli stilt spørsmål rundt kjøreturen. Han har ikke stanset for trafikkontroll, det er snakk om meningsløs hastighetsovertredelse og en ulykke han har stukket fra.

Det vil nok også forventes at mannen har en god forklaring på hvorfor han kjørte på veien med et uregistrert kjøretøy.