OPPDAL: Opdalingen har snakket med elever og folk i skolen i Oppdal om hva de synes. Åutvide skoledagen for så å slippe lekser på fritiden har hatt en positiv læringseffekt for 6- klassingene på Brandengen skole skriver Dagsavisen.

Skolen har gjennomført et forsøk på å forlenge skoledagen for så å slippe lekser på fritiden.

Etter å ha snakket med elever på Oppdal i forskjellige aldre har vi funnet ut, at av de som bruker tid på hjemmelekser, kunne en stor del av elevene tenke seg lengre skoledag fremfor å ha hjemmelekse.

Men det finnes også en del elever som ikke kunne tenke seg dette. Elever Opdalingen har snakket med ved 1 klasse studiespesialiserende ved Oppdal videregående skole sa at de nesten aldri hadde leksesjekk, og at det derfor ikke er så mange som føler seg presset til å gjøre dem.

– Jeg kunne ikke tenke meg å ha lengre skoledag fremfor å ha hjemmelekser, fordi jeg aldri gjør lekser allikevel sier Joakim Sørli til Oppdalingen.

Lena Syrstad 19 år går 2. kl. kokk og servitør.

– Vi får lite lekser, men det som er, er dårlig fordelt. Jeg kunne heller ikke tenke meg lengre skoledag fremfor hjemmelekse, men vi kunne lært mer på en slik læringsstrategi, sier Syrstad.

Si din mening om leksedebatten