OPPDAL: Seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes sier at tilsynet nå har fått i hus dokumentasjonen de trenger for å ta en avgjørelse.

– Vi kommer mest sannsynlig til å komme fram til en konklusjon i løpet av en 14 dagers tid, sier Alisøy Kjelsnes til Opdalingen.

Lotteritilsynet begynte å se på Topptrim etter at de mottok en henvendelse der det ble stilt spørsmål om Topptrim er lovlig etter lotteriloven.

– Etter denne henvendelsen ba vi ansvarlig for Topptrim om en redegjørelse. Det er det at det ligger en trekning i konseptet som gjør at vi ville se på saken, sier Alisøy Kjelsnes.

Tilsynet har fått redegjørelsen fra Topptrimgeneral Kjell Arve Husby.

– Vi har fått en redegjørelse og hatt en dialog. Vi nå har fått en klarhet i hva konseptet går ut på. Jeg synes Topptrim er et positivt tiltak, det eneste er at trekningen av reise og gavekort kan komme i konflikt med loven, sier Alisøy Kjelsnes.

Dersom Lotteritilsynet kommer til den konklusjon at Topptrim driver ulovlig, vil tilsynet be om at den delen av konseptet som er lovstridig blir rettet opp i.

– I alvorlige saker kan det medføre politianmeldelse og straff, men det er ikke aktuelt i denne saken. Dersom vi konkluderer med at Topptrim bryter loven og de endrer konseptet vil saken stoppe der. Men vi har altså ikke kommet til noen konklusjon enda, sier seniorrådgiver Alisøy Kjelsnes.