BERKÅK: Mer enn ni prosent av alle kontrollerte kjøretøy og førere fikk kjøreforbud da Statens vegvesen gjennomførte kontroll av tunge kjøretøy på Storpynten, Berkåk i forrige uke.

Det ble kontrollert totalt 322 kjøretøy i tungtransportkontroll. 30 av disse fikk kjøreforbud. Det tilsvarer ca. 9,3 prosent av alle kontrollerte kjøretøy.

156 førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid.

– Hele 104 førere hadde uregelmessigheter, og så mange som 14 blir anmeldt. Det er ca. 9 prosent av de kontrollerte førerne.

To av kjøre- og hviletidssakene var grove brudd på døgnhvilebestemmelsene, sier Jan Ivar Moen, faggruppeleder for utekontroll i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Kontrollen gikk stort satt sammenhengende fra tirsdag formiddag til fredag formiddag i uke 14.