OPPDAL: Onsdag kveld skulle det holdes generalforsamling i destinasjonsselskapet. På grunn av usikkerheten om fremtiden, ble generalforsamlingen utsatt og det ble i stedet holdt vanlig aksjonærmøte.

I over to timer diskuterte aksjonærene fremtiden for selskapet, og den pågående personalkonflikten med Kari Toftaker. Etter møtet var det en positiv stemning blant aksjonærene som tok i mot pressen.

Mest oppløftende var det kanskje at destinasjonsselskapet ser for seg en løsning i konflikten allerede denne uken.

– Det er signaler på at vi kan få en avklaring i saken denne uken, sier fungerende styreleder, Heidi Hokseng.

Styret var enstemmig på at de ville jobbe videre for et forlik, men også på at selskapet har en fremtid. Allerede førstkommende mandag skal aksjonærene samles til nytt møte, da er håpet at personalsaken er avgjort.

– Det har vært god tilslutning, positive tanker og tro på selskapet, sier Hokseng om kveldens møte.

Opdalingen kommer med mer om denne saken.