Oppdal: Bønder og pelsdyroppdrettere går nå sammen for å informere eventuelle interesserte om hvordan det er å drive med pelsoppdrett.

Det skal fokuseres på produksjon, dyrevelferd, driftsplanlegging og økonomi, samt hvordan det står til med pelsmarkedet for tiden.

Pelsfarmer Knut Haugland ble valgt inn i styret for Oppdal bondelag i år, og det er ikke uten grunn at pelsdyrnæringa nå engasjerer seg sammen med bøndene.

– Etter et par tøffe år er det nå mer stabilt i markedet, det er en del ting som er kommet på plass med hensyn til produksjon og fôr, og til tross for en del mediaskapte skandaler så ser framtida lovende ut for næringa, forteller Haugland.

Han forteller at oppdrettermiljøet i Midt-Norge er spesielt bra, med lite klager og skader, med godt arbeidsmiljø og godt samarbeid. Han mener dette gir grobunn for rekruttering og utvidelse innen næringa i årene som kommer.

Onsdag neste uke møtes bønder og opprettere på Landbrukssenteret i Meldal, og de som vil være med fra Oppdal og Rennebu kan kontakte Haugland for felles skyss nedover dalen.