Nye forhandlinger med legene: Orientering om krisen i lukket møte