Unggutt fratatt lappen for råkjøring, kjørte bil til rettssaken