Bygget godkjent som lager i 2006: - Ikke søkt om bruksendring til bolig

foto