foto
Minnesmerket som ble satt opp på ulykkesstedet i 2004. Foto: Per Roar Bekken

Her døde Olav Henning (23) for 68 år siden. For første gang besøkte slektningen ulykkesstedet.