Fant ikke én fisk med gyroparasitt etter klorforsøk

foto