Torve er sikker på skifte, men Dalseg tror Erna fortsetter

foto