Risikorapport: Leger er blitt truet, kastet stein på og hatt pasienter med kniv

foto