Hastemøte: Tegner busstopp og starter pengejakten

foto