SKAUMSJØEN: Det er Kongen i statsråd som like før jul vernet skogsområdet i sørkanten av Skaumsjøen.

Samtidig ble 20 andre skogsområder ellers i landet vernet. Vernet er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.

Vernevedtaket før jul innebærer at skogvernet i Norge øker fra 1,6 prosent til 1,7 prosent av landets produktive skogsareal.

– Begrunnelsen for å opprette et naturreservat i sørkanten av Skaumsjøen er at området består av gammel furuskog upåvirket av moderne skogsdrift. Området har regional verneverdi. Staten er den største grunneier i området, men også de to private grunneierne AS Undals Verk og Gunnar Nyberg har bidratt, sier seniorrådgiver Jan Erik Andersen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det går en setervei gjennom området. Bruken av denne veien blir ikke påvirket av det nyopprettede vernet.

Jan Erik Andersen synes verneprosessen har gått knirkefritt.

Det nye naturreservatet ved Skaumsjøen grenser inn til Forollhogna nasjonalpark.

Innen for sine kommunegrenser har Rennebu flere verneområder. De største er verneområdene i Trollheimen og Forollhogna. Kjent er også naturreservatene Flå-Slipran og Slettjønna. Begrunnelsen for å verne det første er edelløvskogen og begrunnelsen for å verne det andre er fuglelivet.