Får større frihet til å gjøre skjønnsvurderinger for snøscooterbruk

foto