Det kom fram under folkemøtet som ble avholdt i kinosalen mandag kveld.

Oppdal kommunestyre har tidligere i år vedtatt å sende en formell invitasjon til Rennebu kommune, hvor kommunereformen skal diskuteres. Rennebu, ved ordfører Ola Øie, har svart at de skal se nærmere på dette alternativet, men at de også ønsker å fortsette dialogen med Midtre Gauldal.

Rådmannen Leidulf Skarbø og ordfører Kirsti Welander la fram prosessen med kommunereformen fra start til nå til de frammøtte på folkemøtet. De som hadde møtt opp ble orientert om situasjonen og hva veien er videre.

- Jeg lurer på hva dere mener, og hva dere tenker om kommunestyrets vedtak om å sende en formell invitasjon til Rennebu, spurte ordfører Kirsti Welander de frammøtte mandag kveld.

Svaret var klart og enstemmig; de mente en sammenslåing mellom Oppdal og Rennebu vil være det beste alternativet.

Heidi Pawlik Carlson (Krf) foreslo også et nytt navn for storkommunen; Trollheimen fjellkommune - Oppdal og Rennebu.