BERKÅK\STAMNAN\NERSKOGEN: Coop Orkla Møre AB, en av regionens aller største bedrifter med en omsetning på over 2 milliarder kroner, en butikkportefølje på over hundre enheter, hvorav tre ligger i Rennebu, varsler flere endringer i løpet av 2009. Det som allerede er klart, er at kjøpeutbyttet til medlemmene reduseres for 2009.

På styremøtet 6. januar ble det vedtatt å halvere utbyttet til medlemmene fra to til en prosent.

Finanskrisen, store investeringsbehov og resultatutviklingen de siste åra oppgis som årsaker til vedtaket. Det som kanskje i enda større grad opptar lokalbefolkningen, er spekulasjonene om endringer i butikkstrukturen, der eventuelle nedleggelser kan være et av tiltaka. Enheter i flere kommuner er nevnt, også butikker i Rennebu.

Adm.dir Arild Sørlien i Coop Orkla Møre AB opplyser at ingen ting er bestemt, men at det om relativt kort tid vil komme en pressemelding om de vedtak som vil bli fattet.