Dragset har vært ute av kommunepolitikken i den siste fireårsperioden. Han betegner det som en permisjon til fordel for familien og oppussing av hus. Det er åtte år siden den 38 år gamle veterinæren kom inn i kommunepolitikken. Nå har han lyst til å ta opp arven etter Trond Jære.Førsteplassen på lista tilhører også partiets ordførkandidat. Dragset vet ikke, og er heller ikke opptatt av om navnet på den fremste utfordreren er Bjørn Rogstad eller noe annet.– Jeg er ikke opptatt av utfordrerrollen, men jeg tror at jeg har en jobb å utføre og en rolle å fylle som ordfører i Rennebu, sier han.Knut Ingolf Dragset tror at de største utfordringene for lokalpolitkerne i tida som kommer, blir å se mulighetene som ligger i bygda, og at noen griper fatt i og realiserer dem.– Vi må ta utgangspunkt i det vi er gode på og bygge videre på de kvalitetene vi har. Senterpartiet ønsker å være en katalysator. Selv er jeg optimist av natur, og optimisme er smittsomt. Hvis jeg kan være med og spre optimisme og fremtidstro, har jeg kommet langt, sier han.Senterpartiet fikk ti av 21 representanter i Rennebu kommunstyre ved forrige valg. Tar dere sikte på å få rent flertall denne gangen?– Målet må alltid være å øke, men vi må også være realistisk. Det er klart at valget i Rennebu for fire år siden var spesielt godt for Senterpartiet, svarer han.