Pa Saltfjellet er det eksisterende bestand av fjellrev, og det var ønskelig av det første forsøket med utsetting skulle skje i et slik område.De to valpene er radiomerket og vil bli fulgt nøye i tiden framover.

To fjellrevvalper ble satt ut på Saltfjellet i dag.